درخواست همکاری

درصورت تمایل به همکاری با این مجموعه در زمینه های تامین مواد اولیه ، بخش بازرگانی داخلی و خارجی ، فروش و موقعیت ها شغلی ، لطفا از طریق فرم ذیل تماس حاصل فرمایید.

توجه فرمایید :

جهت فرصت های شغلی  ارسال رزومه عکس دار ،  تلفن همراه و ثابت ،  فرمت PDF ،  به زبان فارسی و درقالب استاندارد الزامی می باشد. درموضوع ایمیل حتما  به رزومه شغلی اشاره شود.